Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Reizen met een visum

Ik ben geen Belgisch staatsburger of ingezetene. Mag ik in Brussel een visum aanvragen?

Voor de meeste visa mag u waar u ook op dat moment ter wereld bent een aanvraag indienen.  U moet er echter wel rekening mee houden dat de consulaire beambte slechts in beperkte mate zal kunnen oordelen over de visumvereisten van aanvragers uit andere landen.  Daardoor wordt het beduidend minder waarschijnlijk dat het visum uitgereikt zal worden.

Ik heb een visum. Heb ik dan nog een retourticket nodig om de Verenigde Staten binnen te komen?

Nee. Als u echter geen retourticket hebt, en u komt in de Verenigde Staten aan voor een zakenreis of voor ontspanning, dan kan de beambte van Customs and Border Protection bij de douane meer reden hebben om te twijfelen aan de geplande duur van uw verblijf en uw vermogen om in uw onderhoud te voorzien. In dat geval is het uiterst belangrijk dat u uw plannen en financiële middelen kunt verklaren en met bewijzen staven.

Mijn visum verloopt volgende week, maar ik moet morgen naar de Verenigde Staten vertrekken voor een reis van een maand. Is mijn visum nog geldig voor die reis?

De vervaldatum van een visum is de laatste dag dat u bij de grens de toestemming mag vragen om de Verenigde Staten binnen te komen. Hij geeft niet aan hoe lang u mag blijven. Het Amerikaanse Bureau of Customs and Border Proteection (CBP) bij de douanefaciliteiten beslist of u de toegang verleend wordt en hoe lang u mag blijven.

Ik heb een geldig visum in mijn oude paspoort. Kan ik dat overzetten naar het nieuwe?

U kunt geen visum van het ene paspoort naar het andere ‘overhevelen’ zonder een nieuwe visumaanvraag in te dienen en de behandelingskosten te betalen. U mag echter wel naar de Verenigde Staten reizen met zowel uw oude als uw nieuwe paspoort, zolang het visum in uw oude paspoort niet ongeldig gemaakt of gewijzigd is (bv. wanneer de bevoegde instantie de hoeken van het paspoort of de pagina’s met visa afknipt.)

Ik heb een visum dat twee jaar geldig is. Hoe lang mag ik in de Verenigde Staten blijven?

Er is geen verband tussen de geldigheid van een visum en de duur van uw verblijf in de Verenigde Staten. Het geeft enkel de laatste dag aan waarop u bij de Amerikaanse douane kunt aankomen om toegang aan te vragen bij het Bureau of Customs and Border Protection (CBP). Het CBP heeft hoe dan ook het laatste woord over de maximumduur van uw verblijf en noteert de vereiste vertrekdatum onder de inreisstempel in uw paspoort. In sommige gevallen (bv. bij studenten en uitwisselingsbezoekers) kan het CBP vermelden dat u de toegang verleend wordt tijdens de ‘duration of status’ en wordt in uw paspoort ‘DS’ of ‘D/S’ genoteerd. Dat betekent dat u zolang in de Verenigde Staten kunt blijven als uw status geldig blijft, bv. zolang u doorlopend ingeschreven blijft voor een voltijdse cursus of studie of blijft deelnemen aan een programma voor uitwisselingsbezoekers. Wanneer u die status niet meer bezit of deze niet meer geldig is, bent u verplicht de Verenigde Staten te verlaten.

Als ik een visum heb, staat het dan vast dat ik de Verenigde Staten mag binnenkomen?

Nee. Met een geldig visum kunt u de toegang tot de Verenigde Staten aanvragen op een luchthaven of een andere plaats met douanefaciliteiten. Het Bureau of Customs and Border Protection heeft het laatste woord over toegang en verblijfsduur.

Stel dat ik langer in de Verenigde Staten wil blijven dan het CBP toestaat.

U mag uw verblijf in de Verenigde Staten niet verlengen als u binnengekomen bent met het Visa Waiver Programma. Als u echter met een visum binnengekomen bent en u wilt uw verblijf verlengen, dan moet u de toestemming daarvoor aanvragen bij de US Citizenship and Immigration Services (USCIS), voor de duur van uw toegelaten verblijf verstrijkt. Voor meer informatie over hoe u een verblijfsverlenging moet aanvragen kunt de website van de USCIS raadplegen: http://www.uscis.gov/portal/site/uscis, of op de volgende link klikken: How do I extend my stay?